• Jesus Curia Perez 1969'da İspanya'da dünyaya geldi. En eski eser sanatçısı, yaş ve geçiş meselesine odaklanan etnik kültürlere olan ilgisini gösteriyor. İsa Curia Perez'in eserleri açıkça tanımlanmış ve görsel bir dilden biridir. Çoğunlukla, benzersiz bir imza oluşturmasına ve korumasına izin veren çalışma tekniğidir. Gelenek, modernlik ve etnisite sanat eserlerinde üç temel unsur olmaya devam etmektedir. Perez özü her zaman yakalar ve sanat eserinde yakalar. Vücut, her heykelin merkez noktasıdır. Sanatçının çalışma ve araştırmasının konusu, fikirleri ve ideallerini göstermesine izin veren nesne. İsa Curia Perez'in erkek ve kadınları özel ama güçlü karakterlerdir. Onlardan aracılığıyla, varoluşsal bir araştırmayı ve gizemli bir yalnızlığı ayırabiliriz. Heykelleri derinden inceleyerek, bu antik karakterlerin modern dünyadaki günlük düşüncelerimizi kolayca yansıtmaya eğilimli olduğunu keşfedebiliriz.