• Portland-Oregon’da doğmuş ve ABD’de eğitim görmüştür.
    İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.(2011)


    Çok yönlü Amerikalı güncel sanatçı Mike Berg’ün pusulalara kafa tutan zenginlikte referansları bulunan yapıtları, özellikle malzeme, bağlam ve sunumdaki sürpriz duygusu açısından kendini belli eder. Berg, eserlerinin oluşum safhasında kendi içinde tutarlı, özgün bir ‘dengesizliği’, ısrarla sürdürür. Mevcut olanın hayranlık uyandırıcı görünmez yönlerini açığa çıkarmaya yarar bu tercihli, renkli, dokusal ve efekte yatkın eğilim, fiziksel ve metafiziksel düzenin bir nevi araştırması haline gelerek, küresel sanat tarihi, ulusal gelenek ve küresel kültürel birikime yönelik eleştirel göndermeleri bünyesinde taşır. Desen, resim, tekstil ve heykelleriyle Berg, matematik, şans ve tasarıma sırtını dönmeyen hemen tüm eserlerinde, bütün tanımlardan özgür, aşkın estetik ‘güzel’liğin de farkında olarak, rengin, motifin, ritmin ve armoninin sınırlarını deneysel olarak yeniden tayin etmeye girişir. İlk bakışta gayet doğal ve olağan kabul edilebilecek ‘mükemmel’likteki soyut işleriyle Berg, temelinde mantık ve duygunun eşgüdümle yer aldığı, yetkinliği zamanla mümkün, ona göreceli uzun soluklu işlerine akseder nazik bir estetik teraziye görünmez biçimde hükmeder gibidir. Berg, işlerinde forma, hacme, ışığa, gölgeye ve oluşa dair alternatif izlenim ve yorum fırsatları üretmeyi seven, arayışçı, yenilikçi, ancak geçmişe hürmetli, sadık bir estetik ve çalışma disiplinine sahiptir.

     

    http://sergirehberi.com/artist_detay.asp?q=Mike-Berg-Ozgecmis&a_id=492&t=2473