• Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Setaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

    Hizmet binamızda bulunan 20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı alınmakta ve görüntüler yönetim tarafından denetlenmektedir.

    Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

    Söz konusu kişisel veri, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılacaktır.

    Kanunun 11. Maddesindeki ilgili kişilerin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuruda Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğe” göre Nasuh Akar Mah. 1400. No: 34/3 Balgat / Çankaya / ANKARA adresine veya kvkk@setas.net.tc adresine gönderebilirsiniz.