• Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Setaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. İş başvuru formunu doldurup tarafımıza teslim etmek suretiyle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Paylaştığınız kişisel veriler sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla adli makamlara aktarılabilecektir. Kanunun 11. Maddesindeki ilgili kişilerin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuruda Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğe” göre Nasuh Akar Mah. 1400. No: 34/3 Balgat / Çankaya / ANKARA adresine veya kvkk@setas.net.tc adresine gönderebilirsiniz.