•  

   

  SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

  01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

  1- GENEL BİLGİLER

  Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014 – 31.12.2014

  Ticaret unvanı         : SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

  Ticaret sicili numarası    : 248143

  Merkez Adresi        : NASUH AKAR MAH. 1400 SK. NO:34/3  BALGAT, ÇANKAYA/ANKARA

   

  Telefon    :0-312-2873838

  Fax    :0-312-2875777

  E-posta adresi    :oguz@setas.net

  İnternet Sitesi Adresi     :www.setas.net

   

  A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

  a)- Sermayesi        :10.000.000,00TL

  b)- Ortaklık Yapısı    :A.Ş.

   

   

  PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI     

       İKAMETGAH ADRESİ     

       HİSSE ADEDİ     

       SERMAYE TUTARI (TL)     

  1-ABDULLAH RASİM AKDOĞAN

   

       8.600

   

       8.600.000,00

   

  2-GÜLTEN SEVİN AKDOĞAN

   

       1.000

   

       1.000.000,00

   

  3-MEHMET YILMAZ AKDOĞAN

   

       200

   

       200.000,00

   

  4-AKIN CAN AKDOĞAN

   

       200

   

       200.000,00

   

   

   

  B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

   

  a)- Şirketin Yönetim Organı : 4 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur. 09 Kasım 2012 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

   

  Yönetim Kurulu Üyeleri

  Yönetim Kurulu Başkanı        : ABDULLAH RASİM AKDOĞAN     

  Yönetim Kurulu Üyesi        : GÜLTEN SEVİN AKDOĞAN     

  Yönetim Kurulu Üyesi        : MEHMET YILMAZ AKDOĞAN     

  Yönetim Kurulu Üyesi        : AKIN CAN AKDOĞAN

  b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

          Ünvanı  -  Adı Soyadı                            .

          Yönetim Kurulu Başkanı    ABDULLAH RASİM AKDOĞAN

          Proje Müdürü     Atanur Barutçu

          Mali ve İdari İşler Müdürü    Oğuzhan Yıldız

          Satın Alma Müdürü    Taner Bolat

   

  c)- Personel Sayısı                        : 31.12.2014 tarihi itibariyle personel sayımız 32 dir.

   

  2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ

  HAKLAR

   

  Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:  

      2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine Brüt 111.072,54TL. Huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

      2014 yılı içerisinde hissedarlara brüt 500.000,00TL kar payı dağıtımı yapmıştır.

      

   

  3-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

   

  1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

   

  02.02.2011 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız DSİ 12.Bölge Müdürlüğü'nün ihale ettiği Kayseri Felahiye Kayapınar Göleti İnşaatı  tamamlanmış ve 03.03.2014 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

   

  Grup şirketlerimizden Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.ile 01.11.2013 tarihinde imzalanan Çinigaz Kütahya'nın Emet, Gediz ve Tavşanlı İlçeleri Doğalgaz Dağıtım inşaatı işi, yine Çinigaz'la 02.01.2014 tarihinde imzalanan Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.'ye ait Kütahya Merkez Doğalgaz Dağıtım İnşaatı işi devam etmektedir.

   

  2014 yılında yaklaşık 15 adet inşaat taahüt işine teklif vermemize rağmen yeni iş alamadık. 2015 yılındada şartlarımıza uygun inşaat taahüt ihaleleri takip edilecektir.

   

  1. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur

   

  1. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur

   

  1. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır.

   

  4-FİNANSAL DURUM

   

  1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

   

  Şirketimiz 2014 yılını 4.201.758,39 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 41.505.684,12TL olup karşılığında 25.756.337,77 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

   

   

  1. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

   

  2013 yılı        2014 Yılı            

      Dönem Karı / (Zararı)                             2.896.426,35    5.256.154,42        

      Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.           592.200,93    1.054.396,03        

      Dönem Net Karı / (Zararı)                       2.304.225,42    4.201.758,39        

   

  1. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

   

  Şirket sermayesinin karşılığı vardır. Ticari borcu ve yasal yükümlülükler dışında şirketimizin hiçbir borcu yoktur.

   

   

  1. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

  2015 yılında sermaye artırımı planlanmaktadır.

  1. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

   

              2014 yılı karı sermaye artırımında kullanılacaktır.

   

   

   

  Yönetim Kurulu Başkanı

  AbdullahRasim Akdoğan  

   

   

   

   

  SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ .ANONİM ŞİRKETİ

  01.01.2015 – 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

  1- GENEL BİLGİLER

  Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2015-31.12.2015

  Ticaret unvanı         :Setaş İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

  Ticaret sicili numarası    :248143

  Merkez Adresi        : Nasuh Akar Mah. 1400 Sokak No:34/3 Çankaya/Ankara

  Şube Adresi        : …………………………………………………………………………………………………

  İletişim Bilgileri        :

  Telefon    : 312 287 38 38

  Fax    : 312-287 57 77

  E-posta adresi    : setas@setas.net

  İnternet Sitesi Adresi     : www.setas.net

   

  A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

  a)- Sermayesi        :25 000 000,00TL

  b)- Ortaklık Yapısı    :…………………………………..

   

   

  PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI     

       İKAMETGAH ADRESİ     

       HİSSE ADEDİ     

       SERMAYE TUTARI (TL)     

  1-ABDULLAH RASİM AKDOĞAN

   

       21500

   

       21.500.000,00

   

  2-GÜLTEN SEVİN AKDOĞAN

   

       2500

   

       2.500.000,00

   

  3-MEHMET YILMAZ AKDOĞAN

   

       500

   

       500 000,00

   

  4-AKIN CAN AKDOĞAN

   

       500

   

       500 000,00

   

  5-

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

  PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI

  ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ

  ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

  CARİ   DÖNEM HİSSE ADEDİ

  CARİ  DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

  1-ABDULLAH RASİM AKDOĞAN

  8600

  8.600.000,00

  21500

   

  21.500.000,00

   

  2-GÜLTEN SEVİN AKDOĞAN

  1000

  1.000.000,00

  2500

   

  2.500.000,00

   

  3-MEHMET YILMAZ AKDOĞAN

  200

  200.000,00

  500

   

  500 000,00

   

  4-AKIN CAN AKDOĞAN

  200

  200.000,00

  500

   

  500 000,00

   

  5-

   

   

   

   

   

   

  B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

   

  a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)        :………………………………………………. TL

  b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:………………………………………………………………………

  C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

   

  a)- Şirketin Yönetim Organı : 2Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur. 18.06.2015 tarihli genel kurul kararı 3 yıl süre ile seçilmişlerdir

   

  Yönetim Kurulu Üyeleri

  Yönetim Kurulu Başkanı        :Abdullah Rasim Akdoğan    

  Yönetim Kurulu Başkan Yrd.        :Gülten Sevin Akdoğan

  Yönetim Kurulu Üyesi        Akın Can Akdoğan    

  Yönetim Kurulu Üyesi        Mehmet Yılmaz Akdoğan

   

  b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

          Ünvanı  -  Adı Soyadı                            .

          Genel Müdür    A.Rasim Akdoğan     

          ……………………………….    ………………………………….

          ……………………………….    ………………………………….

          ……………………………….    ………………………………….

   

  c)- Personel Sayısı                        : 36

   

  d- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

   

   

   

  2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ

  HAKLAR

   

  Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:  2015 yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine Brüt : 65.572,08TL olmak üzere Toplam 262.288.32TL Huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

      

   

  Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

   

  3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

   

  Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Elde Edilen sonuçlar;

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

   

  4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

   

  1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

  Şirketimiz 2015 yılında ihalesine girdiği Manyas Ovası Sol Sahil Sulaması  işine en iyi teklif olan 227.150.000,00TL vermiş ve 18/11/2015 tarihinde DSİ ile sözleşme imzalamıştır. İşin süresi 1.440 gündür.

   

  1. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

   

  1. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

  Doğrudan İştirakler                Pay Oranı

  SET Varlık Kiralama A.Ş.            %100

  …………………………………………………    ……………

  …………………………………………………    ……………

   

  Dolaylı İştirakler                Pay Oranı

  …………………………………………………    ……………

  …………………………………………………    ……………

  …………………………………………………    ……………

   

  1. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

  ………………. Adet    ………………………………. TL

  Açıklama :……………………………………………………………………………………….

   

  1. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

   

  1. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

  Şirketimiz aleyhine açılmış mali durumumuzu ve faaliyetlerimizi etkileyecek dava yoktur.

   

  1. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

          ………………………………………………………………………………………………….

          ………………………………………………………………………………………………….

          ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

   

   

  1. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

  ……………………………………..……….. Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  1. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

  …………………………… Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

  1. …………………………….

  2. …………………………….

  3. …………………………….

   

   

  1. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  1. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

   

   

   

   

   

  5-FİNANSAL DURUM

   

  1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

   

  Şirketimiz 2015  yılını  40.472.019,32TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı  71.846.371,74- TL olup karşılığında   58.118.618,50TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

  Şirketin 26.245.282,52TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 16.524.291.,53TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

   

  1. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

   

  2014 Yılı            2015 Yılı

      Dönem Karı / (Zararı)            5 256 154,42        40.472.019,32

      Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.        1 054 396,03          8.109.738,59

      Dönem Net Karı / (Zararı)                      4 201 758,39        32.362.280,73

   

  Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

  Şirket öz sermayesini korumaktadır.

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  1. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 2015 yılı karının birkısmını sermaye artışı olarak kunaılması düşünülmektedir.

  2. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

  -Geçmiş yıl karlarını sermaye ye ilavesi

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

  6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

   

  1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

  1. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

  1. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  7- DİĞER HUSUSLAR

   

  1. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

  1. İlave bilgiler;

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   

            A.Rasim Akdoğan    

           Yönetim Kurulu Başkanı