•  

  Setaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
  Bağış ve Yardım Politikası

   

  Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.

  Temel Amaçlar:

  Bağış ve yardımlardaki temel amaçlar; nakdi ve ayni yapılacak bağışlar ile toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmak, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

  Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

  Şirketimiz, ana amaçları Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine eriştirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek amacı ile amotör Spor bağış yapmayı ilke edinmiştir.

  • • Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesapları.
  • • Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar.
  • • İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar.
  Bağış/Yardımlar için Sınır:

  • Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesaplarına yapılan yardımlar yukarıdaki hesaplamada dikkate alınmaz.

  Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri:

  • Tutarı 10,000 TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az biri Yönetim Kurulu Başkanı imzası ile gerçekleştirilebilir.

  • Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.