• SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 YILLARI FİNANSAL RASYOLARI                  
                     
  Likidite Rasyoları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Net İşletme Sermayesi(1) / Toplam Varlıklar Oranı 0,65 0,64 0,58 0,61 0,67 0,72 0,23 0,55 0,70
  Cari Oran - Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 16,17 4,82 6,65 8,85 9,17 13,45 1,31 2,21 6,40
  Asit Test Oranı - (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler 16,17 4,82 6,65 7,87 9,17 13,45 1,30 2,20 6,35
  Nakit Oran - Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yükümlülükler 12,23 2,37 0,56 0,99 3,17 3,17 0,40 1,62 5,69
  Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı 0,18 0,45 0,83 0,53 0,57 0,50 0,13 0,05 0,06
                     
  Finansal Yapı Oranları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Borçluluk Oranı - Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,09 0,25 0,13 0,12 0,14 0,13 0,03 0,12 0,13
  Kaldıraç Oranı - Toplam Borçlar / Özkaynaklar 0,10 0,33 0,16 0,14 0,17 0,15 0,09 0,19 0,15
  Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye 0,32 0,24 0,36 0,33 0,44 0,45 0,03 0,05 0,18
  Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,04 0,17 0,10 0,08 0,08 0,06 0,02 0,06 0,13
  Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Borç 0,45 0,67 0,76 0,63 0,57 0,45 0,66 0,49 0,99
  Maddi Duran Varlık / Toplam Varlık 0,29 0,20 0,30 0,28 0,20 0,17 0,16 0,12 0,15
  Duran Varlıklar / Toplam Borçlar 3,26 0,80 2,37 2,47 1,77 1,69 0,30 0,27 1,22
  Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,62 2,44 9,18 6,07 3,39 3,07 47,64 97,49 407,85
                     
  Faaliyet Oranları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Aktif Devir Hızı - Satışlar / Toplam Varlıklar 0,55 0,63 0,66 0,55 0,48 0,23 0,03 0,69 0,48
  Alacak Devir Hızı - Satışlar / Ticari Alacaklar 4,32 1,85 1,17 1,50 1,45 1,51 0,24 13,25 8,66
  İşletme Sermayesi Devir Hızı - Satışlar / Net İşletme Sermayesi 0,84 0,99 1,14 0,89 0,72 0,32 0,13 1,30 0,67
  Maddi Duran Varlık Devir Hızı - Satışlar / Maddi Duran Varlıklar 1,87 3,20 2,23 1,99 2,36 1,36 0,44 7,33 3,09
  Özkaynak Devir Hızı - Satışlar / Özkaynaklar 0,60 0,84 0,76 0,63 0,56 0,27 0,09 1,09 0,55
                     
  Karlılık Oranları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Varlık Karlılığı - Dönem Kârı / Toplam Varlıklar 0,20 0,34 0,17 0,09 0,18 0,11 0,06 0,47 0,43
  Özkaynak Karlılığı - Dönem Kârı / Özkaynaklar 0,22 0,45 0,20 0,02 0,18 0,12 0,10 0,64 0,50
  Brüt Kârlılık - Brüt Faaliyet Kârı / Satışlar 0,51 0,67 0,12 0,13 0,28 0,21 0,31 0,21 0,39
  Faaliyet Kârlılığı - Faaliyet Kârı / Satışlar 0,37 0,60 0,10 0,14 0,37 0,66 - 0,04 0,18 0,27
  FAVÖK Marjı - FAVÖK / Satışlar 0,52 0,65 0,16 0,15 0,30 0,23 0,26 0,32 0,29
  Net Kârlılık - Dönem Kârı / Satışlar 0,36 0,54 0,26 0,17 0,32 0,45 1,08 0,59 0,91
  SMM / Satış 0,49 0,33 0,88 0,87 0,72 0,65 0,69 0,79 0,60