•      
  SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2015, 2014 YILLARI FİNANSAL RASYOLARI
       
  Likidite Rasyoları 2015 2014
  Net İşletme Sermayesi(1) / Toplam Varlıklar Oranı 0,64 0,65
  Cari Oran - Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,82 16,17
  Asit Test Oranı - (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,82 16,17
  Nakit Oran – Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,37 12,23
  Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı 0,45 0,18
  Stoklar / Dönen Varlıklar 0,00 0,00
  Stok Bağımlılık Oranı (2) 0,00 0,00
  Stoklar / Toplam Varlıklar 0,00 0,00
       
  Nakit Oranları 2015 2014
  Operasyonel Nakit (3) / Toplam Borç 0,79 3,95
  Operasyonel Nakit Faiz Karşılama Oranı 34,72 2.512,27
  Operasyonel Nakit / Satış 0,31 0,69
  Operasyonel Nakit / Kısa Vadeli Krediler 0,00 0,00
  Nakit Yeterlilik Oranı - Serbest Nakit / Finansal Borçlar 1,06 5,89
  Serbest Nakit (4) / Satış 0,14 0,56
       
  Finansal Yapı Oranları 2015 2014
  Borçluluk Oranı - Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,25 0,09
  Kaldıraç Oranı - Toplam Borçlar / Özkaynaklar 0,33 0,10
  Faizleri Karşılama Oranı – FAVÖK / Faiz 73,36 1.901,26
  Finansal Borç / Toplam Yükümlülükler 0,00 0,00
  Finansal Borç / Toplam Aktif 0,00 0,00
  Devamlı Sermaye(5) Oranı – Uzun Vadeli Borçlar / Devamlı Sermaye 0,10 0,05
  Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye 0,24 0,32
  Uzun Vadeli Borçluluk Oranı - UVB / Toplam Varlıklar 0,08 0,05
  Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,17 0,04
  Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Borç 0,67 0,45
  Kısa Vadeli Finansal Borçlar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00
  Maddi Duran Varlık / Toplam Varlık 0,20 0,29
  Duran Varlıklar / Toplam Borçlar 0,80 3,26
  Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,44 5,62
       
  Faaliyet Oranları 2015 2014
  Aktif Devir Hızı - Satışlar / Toplam Varlıklar 0,63 0,55
  Alacak Devir Hızı - Satışlar / Ticari Alacaklar 1,85 4,32
  Stok Devir Hızı - SMM / Stoklar 0,00 0,00
  Ticari Borç Devir Hızı - SMM / Ticari Borçlar 2,79 96,17
  Dönen Varlık Devir Hızı - Satışlar / Dönen Varlıklar 0,78 0,79
  İşletme Sermayesi Devir Hızı - Satışlar / Net İşletme Sermayesi 0,99 0,84
  Maddi Duran Varlık Devir Hızı - Satışlar / Maddi Duran Varlıklar 3,20 1,87
  Özkaynak Devir Hızı - Satışlar / Özkaynaklar 0,84 0,60
       
       
  Karlılık Oranları 2015 2014
  Ekonomik Rantabilite - FAVÖK / Toplam Varlıklar 0,41 0,28
  Varlık Karlılığı - Dönem Kârı / Toplam Varlıklar 0,34 0,20
  Özkaynak Karlılığı - Dönem Kârı / Özkaynaklar 0,45 0,22
  Brüt Kârlılık - Brüt Faaliyet Kârı / Satışlar 0,67 0,51
  Faaliyet Kârlılığı - Faaliyet Kârı / Satışlar 0,60 0,37
  FAVÖK Marjı - FAVÖK / Satışlar 0,65 0,52
  Net Kârlılık - Dönem Kârı / Satışlar 0,54 0,36
  SMM / Satış 0,33 0,49
  Faaliyet Gideri / Satış 0,06 0,21
  Finansal Giderler / Satış 0,01 0,00