• SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2014-2015-2016-2017-2018-2019 YILLARI FİNANSAL RASYOLARI      
         
  Likidite Rasyoları201420152016201720182019
  Net İşletme Sermayesi(1) / Toplam Varlıklar Oranı110,580,6111
  Cari Oran - Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler1656,658,85913
  Asit Test Oranı - (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler1656,657,87913
  Nakit Oran - Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yükümlülükler1220,560,9933
  Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı000,830,530,570,50
         
  Finansal Yapı Oranları201420152016201720182019
  Borçluluk Oranı - Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar000,130,120,140
  Kaldıraç Oranı - Toplam Borçlar / Özkaynaklar000,160,140,170
  Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye000,360,3300
  Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar000,100,0800
  Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Borç0110,6310
  Maddi Duran Varlık / Toplam Varlık000,300,280,200,17
  Duran Varlıklar / Toplam Borçlar312,372,4722
  Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler629,186,0733
         
  Faaliyet Oranları201420152016201720182019
  Aktif Devir Hızı - Satışlar / Toplam Varlıklar110,660,5500
  Alacak Devir Hızı - Satışlar / Ticari Alacaklar421,171,5012
  İşletme Sermayesi Devir Hızı - Satışlar / Net İşletme Sermayesi111,140,8910
  Maddi Duran Varlık Devir Hızı - Satışlar / Maddi Duran Varlıklar232,231,9921
  Özkaynak Devir Hızı - Satışlar / Özkaynaklar110,760,6310
         
  Karlılık Oranları201420152016201720182019
  Varlık Karlılığı - Dönem Kârı / Toplam Varlıklar000,170,090,180,11
  Özkaynak Karlılığı - Dönem Kârı / Özkaynaklar000,200,020,180,12
  Brüt Kârlılık - Brüt Faaliyet Kârı / Satışlar110,120,130,280,21
  Faaliyet Kârlılığı - Faaliyet Kârı / Satışlar010,100,140,370,66
  FAVÖK Marjı - FAVÖK / Satışlar110,160,150,300,23
  Net Kârlılık - Dönem Kârı / Satışlar010,260,170,320,45
  SMM / Satış000,880,870,720,65