• Değerlerimiz
  40 yılda çok şey değişti ama değerlerimiz hiç değişmedi.

  Vizyonumuz
  Hayat standardı kalitesini güvence altına alacak, ihtiyaca dönük hizmetleri en uygun koşullarda sunarak, sektöründe tercih edilen örnek bir kurum olmak.

  Misyonumuz
  Kişi ve kurumların değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği uygun çözümlerle, sadık müşteri anlayışını yaratacak, çağdaş ve güvenilir hizmetler sunmak.


  TEMEL PRENSİPLERİMİZ

  Kuruluşumuzdan bu yana,aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirebilmek için gelecekte de bu prensiplere bağlı kalacağız:

  • Genel ve mesleki ahlaki değerlerden ödün vermemek.

  • Bütün faaliyetlerimizi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak icra etmek.

  • İşçi sağlığının korunması ve iş güvenliği kurallarına uyulmasını, sıfır iş kazası hedefini yerine getirecek hassasiyet ve dikkatle sağlamak.

  • Çevresel koruma uygulamaları ile çevreye etkilerin asgari düzeyde olmasını temin etmek, Yeniliklere açık olmak, en son teknolojileri uygulamak ve hedeflerimize ulaşmak için her zaman daha iyisini aramak.

  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini tehlikeye atacak zaafiyetlerin etkilerini, kabul edilebilir seviyelere indirerek yeterli şekilde korunmasını sağlamak.

  • Kurum kültürümüze uygun olarak, çalışanlarımızı yaratıcı, gayretli ve dürüst olmaları doğrultusunda yetiştirmek ve özgüvene sahip, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri uygulamaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarına özen göstermek.

  • Faaliyetlerimizin her yönden sürekli olarak gelişimi için çaba göstermek.

  • Daima rekabet üstünlüğümüzü, teknik ve yönetsel becerilerimizdeki mükemmelliği gözetmek.