• Yönetim Sistemleri Politikalarımız

   


  Kalite Politikamız

  • Firmamız işçisinden en üst yönetimine kadar istenilen işin ilk seferinde, zamanında ve her defasında, istenilen prensiplerle bilinçli ve sorumlu olarak verimli yapılması, SETAŞ İNŞAAT isminin ve imajının tüm işlerde devam ettirilmesi

  • Profesyonel bir kadroyla, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteden taviz vermeden, verimliliği, satış ve üretim potansiyelimizi arttırmak, sürekli iyileştirme yapmak

  • Tüm iç ve dış paydaşlarımıza Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini benimsetmek

  • İç paydaşlarımıza, kendilerinden bir sonraki sürecin kendilerinin müşterisi olarak algılamasını sağlamak

  • Müşterinin ürünü zamanında ve beklenen kalitede almasını sağlayarak, müşteri memnuniyetini arttırmak, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak sürekli iyileştirme sağlamak


  Çevre Politikamız

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardını esas alarak inşaat sektöründe sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde faaliyet gösterirken proses koşullarının öne sürdüğü çevre boyutlarının çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek etkileri en aza indirmek için gerekli faaliyetleri planlamak ve hayata geçirmektir

  • Çevre Kanunu ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi’ni benimsemek ve sistemin devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmektir

  • Enerji, Hammadde ve Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak


  İş Güvenliği Politikamız

  • Tüm personelimiz, taşeronlarımız, yöre halkımız ve ziyaretçilerimize “ÖNCE İNSAN” felsefesi ile yaklaşmak

  • Risk analizleri ile gerekli tedbirleri alıp ISO 45001 sistemimizi sürekli iyileştirmek

  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerinden kaynaklanan risklerin belirlenip değerlendirilmesi, yapılan çalışmalarla risklerin elimine edilmesi ve/veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamak

  • Ulusal ve Uluslararası yönetmelik, tüzük, yasal ve diğer şartlara uygun Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği sistemleri benimsemek ve etkinliğini sürekli geliştirmek

  •Profesyonel bir kadroyla, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteden taviz vermeden, verimliliği, satış ve üretim potansiyelimizi arttırmak, sürekli iyileştirme yapmak


  Rasim AKDOĞAN

  Yönetim Kurulu Başkanı